NJM-Dag

Nordvest OK.

26-10-08

Startliste AKIFReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrik
1Agerholm,Niels H21 10:00:00 61950
4Eriksen,Martin H21 10:09:00 61960
22Humle,Lars H45 10:27:00 61954
8Jensen,Jes Mose H21 10:21:00 61967
6Jensen,Kenneth D. H21 10:15:00 61958
11MacLassen,Johan H21 10:30:00 61956
36Nielsen,Mette Møller D35 10:19:00 61969
19Olesen,Berit D21 10:15:00 61929
18Thomsen,Louise Dyg D21 10:12:00 61955

22-10-08 19:36:09 eTiming vertion 3.0 Emit as

Lisensen tillhører: NORDVEST OK