NJM-Dag

Nordvest OK.

26-10-08

Resultatliste per klasse

Beg-14 |  D-12 |  D13-14 |  D17-20 |  D21 |  D35 | 
D45 |  D50 |  D55 |  D60 |  Fri2 |  H-12 | 
H13-14 |  H17-20 |  H21 |  H40 |  H45 |  H50 | 
H55 |  H60 |  H65 |  H70 | 

26-10-08 15:20:02 eTiming vertion 3.0 Emit as

Lisensen tillhører: NORDVEST OK