Nordjysk Mesterskab Dag

Søndag d.16. 10. 2005.

Vandet Plantage.

 

Instruktion.

 

Stævneplads/mål:               Primitiv overnatningsplads i skovens nordvestlige hjørne. Afmærkning

                                            fra Klitmøllervej (557) i Vester Vandet ml. Klitmøller og Thisted. Og

                                            fra Hundborgvej (539) 1 km. nord for Sjørring.

 

Parkering:                          Mark nord for skoven. Indkørsel ad Tandlægens vej. Afmærket.

 

Kort:                                   Vandet Plantage. 2005. 1:10.000. Ækv. 2,5 m. Kortet er farveprintet.

 

Postbeskrivelser:              IOF. Der udleveres også løse postbeskrivelser. Der skal anvendes holder.

 

Afstande:                           Fra Parkering til stævneplads max. 400 m. Følg skiltning.

                                            Fra stævneplads til start. Ca. 300 m. Følg blå/gul snitzling.

 

Startliste:                           Ophænges på stævnepladsen og ved start. Kan desuden ses på

                                            www.nordvestok.dk  fra torsdag den 13. oktober kl. ca. 16.

 

Start:                                  Første start kl. 10.00.

Fremkald ved navneopråb 4 min. Før starttid, hvor lejebrik, back-up-kort og løse postbeskrivelser udleveres.

Løbskortet tages fra kortkassen i startøjeblikket. PAS PÅ AT TAGE KORTET FRA DEN RIGTIGE KASSE.              

De sidste 5 sekunder før start skal brikken være i 0- enheden.

 

                                            Begynderbaner, H-12 og D-12 får kortet udleveret 2 minutter før

                                           start. Der vil være hjælper til stede. For disse klasser er der fri start                   

                                            fra kl. 10.15 – 11.30.

 

Postkvittering:                 Emit.

 

Løbebrik:                           Lejebrik udleveres ved start. Løbere med egen brik medbringer denne til start. Lejebrik afleveres ved mål. Løberen er selv ansvarlig for, at den udleverede brik afleveres.

 

Overtrækstøj:                    Ingen transport af overtrækstøj.

 

Væske:                               Placering er markeret på postdefinitionen. Desuden væske ved mål.

 

Banelængde:                      Banelængde og postantal fremgår af startlisten.

 

Baner:                                Lette baner vil i skoven kunne møde enkelte snitzlinger fra børnebanen.

 

Målpassage:                      Ved passage af mål skal brikken aflæses i målpost. Der vil være personale til registrering og indsamling af lejebrikker i målteltet. Der vil samtidig blive udleveret udskrift med løberens stræktider. Løberne beholder backupkortet og løbskortet.

 

Max-tid:                             2 timer og 30 minutter. Udgåede løbere skal melde sig i mål.

 

Resultater:                         Ophænges løbende på stævnepladsen og lægges på Nordvest OK’s hjemmeside www.nordvestok.dk

 

Præmier:                            Præmier til de 3 bedst placerede fra NOU-kredsen i ungdomsklasserne.

                                            Præmier til alle nordjyske mestre i seniorklasserne, såfremt der deltager mindst 3 fra NOU-kredsen i klassen.

                                            Herudover kommer vandrepræmier:

·        H 21 (gevir)

·        Pokal til mesteren i hver ungdomsklasse

·        Elgtyr til den klub, der opnår flest point for ungdoms-klasserne

Uddeling på stævnepladsen snarest muligt, når alle klassevindere er kommet i mål.

 

Toiletter:                            Et toilet på stævnepladsen samt primitive toiletter tæt ved stævnepladsen på vej mod start.

 

Bad:                                    Vådkludsmetoden.

 

Kiosk:                                Der findes en kiosk på stævnepladsen. Åben fra kl. 9.00.

 

Børnebane:                        Start fra stævnepladsen. Åben fra kl. 9.30. Banen er ca. 2 km og den er gratis. Banen er snitzlet.

 

Børneparkering:                På stævnepladsen. Åben fra kl. 9.30.

 

Åbne baner:                       Der er ingen åbne baner.

 

Overdommeren:                Træffes på stævnepladsen fra kl.10.30 til 14.00.

 

 

 

GOD TUR!