NOK logo

Medlem af DOF under DIFNationalpark Thy


O-kort

Tved kortudsnit

Der er Copyright © på alle kortene fra Nordvest OK! - Nedenfor kan du læse hvorfor.

Det at tegne orienteringskort er en af de mest tidskrævende aktiviteter i klubben. Der skal rekognoseres i skovene, der skal bestemmes tæthedsgrader, stierne skal klassificeres, højdekurver skal placeres o.s.v. Efter utallige ture og timer i skoven følger der endnu mange timer bag computerskær- men. Skovene er i dag under stadig og hurtig forandring. De seneste års skovfald har bl.a. bidraget hertil. Skal kortene være gode at orientere sig efter, skal de derfor jævnligt opdateres. Udover en masse arbejde følger der naturligvis store omkostninger med dette arbejde til bl.a. nyoptryk af kort, og de gamle og utidssvarende kort må kasseres.

Kortene er primært tegnet til brug for vore og andre klubbers orienteringsløbere. Men vi ser også meget gerne, at andre foreninger og klubber samt privatpersoner benytter vore kort. Men på én betingelse:

Der må kun benyttes kort, som er købt enten hos os eller hos Dansk Orienteringsforbund (undtagelser se nedenfor), så alle, der bruger vore kort, på den måde deltager med betalingen af de udgifter, der er forbundet med at producere kortene. Vi skal ikke tjene på salg af vores kort, men vi vil gerne, at alle, der benytter dem, er med til at betale deres andel til fremstillingsprisen. Det er derfor forbudt at kopiere kortene såvel over på papir som digitalt.

Kortene, som kan downloades her på hjemmesiden med faste poster i Eshøj og Vilsbøl Plantager, kan dog downloades gratis.

O-kort m/tilbehør kan købes til fordelagtig "kostpris" ved henvendelse til:

Leif Hansen
Åbrinken 57
7700 Thisted
Tlf.9792 0955.


Priser på orienteringskort m.v.:

O-kort i A3-størrelse: 30 kr. pr. stk.
O-kort i A4-størrelse: 20 kr. pr. stk.
Kontrolkort: 1 kr. pr. stk.
Plastposer: 1 kr. pr. stk.

plus evt. forsendelse.


Opdateret 24.2.2017Faste poster i Eshøj

Alle har nu mulighed for at prøve orientering. Der er opstillet faste poster i Eshøj Plantage.

Læs mere
Klubbens hovedsponsorAlco logo
Hjemmesidesponsor

Valid HTML 4.01 Transitional


Copyright Nordvest OK 2008-2017