KLITLØBET 2004


Nordvest OK indbyder til "KLITLØBET", D-løb, søndag den 23. maj 2004 i Nystrup Klitplantage og klit-/klithedeområder.


Mødested og
stævneplads:
P-plads ved Nystrupvej/Vandet Sø (vestside). Afmærkning fra Kystvej (rute 181) sydøst for Klitmøller og i Vang vest for Thisted.
Parkering: I umiddelbar nærhed af stævnepladsen.
Mødetid: Kl. 08:40 for samlet afgang til start. Samlet start kl. 09:00.
Bad og omklædning: Omklædning ved bilerne. Badefaciliteter søbad (Vandet Sø) ved stævnepladsen. Der kan også anbefales en tur i Vesterhavet, ved Klitmøller er det fint.
Kort: Farvekopi af Wild West særtryk fra 1971. 1:25.000, ækv. 2,5 mtr. Nemme baner på o-kort fra 1994 i målestok 1:10.000.
Terræn: Typisk klitplantage med varieret gennemløbelighed samt åbne klit- og klithedeområder.
Klasser/baner: Barske baner Lettere baner Nemme baner
H 21 A  21 km.
H 21 B  15 km.
H 35     15 km.
H 45     15 km.
H 55     10 km.
H 65       7 km.
D 21 A  15 km.
D 21 B  10 km.
D 35     10 km.
D 45       8 km.
D 55       7 km.
L 1   10 km.
L 2     7 km.
L 3     5 km.
N 1   6 km.
N 2   4 km.
N 3   3 km.OBS! Alle længdeangivelser er ca. længder!
Åbne baner: Ingen åbne baner. Dog mulighed for efteranmeldelse på løbsdagen. Efteranmeldte tegner selv banen ind. Samlet start for efteranmeldte kl 09:30.
Max-tid: 5 timer for alle baner.
Diplomer: Til vinderne i alle klasser på barske baner samt til bedste herre og bedste dame på lettere og nemme baner.
Startafgift: Barske og lettere baner: DKK 60,00.    Nemme baner: DKK 40,00.
Tilmelding: Klubvis senest torsdag den 13. maj 2004 til: Ove Jensen, Højvang 20, 7700 Thisted.

O-service ønskes så vidt muligt benyttet - alternativt alm. post
eller e-mail: ove.jensen[snabela]tdcadsl.dk, tlf. 9792 4228.

Betaling samtidig med tilmelding til Bjarne Jensen, Dissinggade 3, 7700 Thisted, Giro 419 6112, tlf. 9797 1338.
Børneparkering: Arrangeres ved stævnepladsen. Tilmelding samtidig med løbstilmelding.
Løbsledelse: Stævneleder: Jens Roesgaard, Nordvest OK, tlf. 9792 3007. mail: roesgard@post10.tele.dk
Stævnekontrollant: Ole Bernth Jensen, Nordvest OK.
Banekontrollant: Henning Jørgensen, Nordvest OK.
Overdommer: Vivi Arildsen, OK Vendelboerne
Banelæggere: Leif Hansen & Hermann P. Jensen, Nordvest OK.