KLITLØBET 2006

 

Nordvest OK indbyder til “KLITLØBET”, D-løb, søndag den 18. juni 2006 i Lild / Hjardemål Klitplantager og klit-/klithedeområder.

 

Mødested/stævneplads:   Gåslund Sande.

                                        Afmærkning på Gl. Aalborgvej (rute 569) ud for Frøstrup mod Glæde.

 

Parkering:                        I umiddelbar nærhed af stævnepladsen.

 

Mødetid:                          Kl. 08:45 for samlet afgang til start. Samlet start kl. 09:00.

 

Bad/omklædning:            Omklædning ved bilerne. Badefaciliteter ingen, men: 

                                        Der anbefales en tur i Vigsø Bugt, 1,5 km fra stævnepladsen.

 

Kort:                                Farvekopi af Wild West særtryk fra 1977. 1:25.000, ækv. 2,5 mtr.

                                                                      

Terræn:                            Typisk klitplantage med varieret gennemløbelighed samt åbne klit- og klithedeområder.

 

Klasser/baner:                 Svære baner                   Mellemsvære baner                   Let bane

 

                                        Bane 1:  20 km.              Bane 6: 8 km.                            Bane 8: 3,5 km.

                                        Bane 2:  15 km.              Bane 7: 5 km.             

                                        Bane 3:  10 km.            

                                        Bane 4:   7 km.

                                        Bane 5:   4 km.      

                                                                             

                                                                              OBS! Alle længdeangivelser er ca. længder!

                                       

Åbne baner:                     Ingen åbne baner. Dog mulighed for efteranmeldelse på løbsdagen. Efteranmeldte

                                         tegner selv banen ind. Samlet start for efteranmeldte kl. 09:30.  

 

Max-tid:                           5 timer for alle baner.

 

Diplomer:                        Diplomer til seniorer på alle baner.  Præmie til børn (< 18 år) på alle baner.

 

Startafgift:                       DKK 80,00. Løbere < 18 år: DKK 60,00.

                                        10 DKK for leje af brik.

 

Tilmelding:                      Klubvis på O-service senest torsdag den 8. juni 2006.

                                        Udenlandske løbere til: Bjarne Jensen, Dissinggade 3, 7700 Thisted tlf. 9797 1338 eller på

                                        email: m_jensen@mail.dk

                                        Betaling samtidig med tilmelding til Sparekassen Thy 9090- 0504437221.

 

Børneparkering:               Ingen, men der er voksne på stævnepladsen under hele løbet.

 

Løbsledelse:                     Stævneleder: Jens Roesgaard, Nordvest OK, tlf. 9792 3007

                                        email: jens-roesgaard@mail.dk

                                        Stævnekontrollant: Poul Poulsen, Nordvest OK.

                                        Banelæggere: Leif Hansen & Hermann P. Jensen, Nordvest OK.

                                        Banekontrollant: Henning Jørgensen, Nordvest OK.

                                        Overdommer: Elisabeth Borchorst, Mariager Fjord OK

                                        Læs i øvrigt på Nordvest OK hjemmeside www.nordvestok.dk

 

 

Gør denne sommersøndag til en sommerweekend i Thy ved at deltage i Nordvest OK’s løb (fortræning) lørdag den 17. juni 2006 med start 13:30 – 14:30 i Tved Plantage, deltager pris 30 DKK + 10 DKK for leje af Emit. Læs i øvrigt på Nordvest OK hjemmeside www.nordvestok.dk  

Tilmelding: Bjarne Jensen, Dissinggade 3, 7700 Thisted tlf. 9797 1338 eller på email: m_jensen@mail.dk, betaling

kontant ved start.

Dog mulighed for efteranmeldelse på løbsdagen. Efteranmeldte tegner selv banen ind.