Nordvest OK

 

indbyder til

C-løb og divisionsmatch

 

 

Søndag den 13. august 2006 i Vilsbøl Plantage

Divisionsmatch i 1. div. NK for OK Pan, Silkeborg OK, Horsens OK og Herning OK

 

 

Stævneplads:

Ved skovbørnehaven vest for Vester Vandet.

 

Følg afmærkning på Klitmøllervejen rute 557 vest for Vester Vandet.

 

Afstand fra parkering til stævneplads 200-500m.

 

 

Omklædning/Bad:

Omklædning på stævnepladsen.

 

Der er bademulighed i Vesterhavet ved Klitmøller. ca. 5km.

 

samt i Vandet eller Nors sø.

 

 

Start:

Første start kl. 10.00.

 

Fri start på bane 8 fra kl. 10.15 til sidste start på de øvrige baner.

 

Afstand fra stævneplads til start max. 500m.

 

 

Maks-tid:

2½ time. Udgåede løbere skal melde sig i mål.

 

 

Mål:

På stævnepladsen.

 

 

Kort:

Vilsbøl 2006  1:10000. Ækvidistance 2,5 m. Trykt som print.

 

 

Terrænbeskrivelse:

Overvejende nåletræsplantage med mange stier og varieret kurvebillede.

 

Hovedsagelig god gennemløbelighed.

 

 

Postbeskrivelse:

IOF-symboler på kortet. Løse postdefinitioner udleveres.

 

 

EKT:

EMIT. Nummer på egen brik skal oplyses ved tilmelding.

 

 

Klasser:

Ifølge reglementet.

 

 

Åbne baner:

Tilmelding på stævnepladsen mellem kl. 9.30 og 10.30.

 

 

Præmier:

Ingen.

 

 

Børnebaner:

Gratis børnebaner fra kl. 9.30.

 

 

Børneparkering:

På stævnepladsen. Tilmelding nødvendig. Sendes sammen med tilmelding.

 

til løbet i øvrigt. Alder oplyses ved tilmelding.

 

 

Kiosk:

Forefindes på stævnepladsen.

 

Tilmelding:

Tilmeldingen skal være os i hænde senest torsdag den 3. august.

 

på O-service eller til Bjarne Jensen, Dissinggade 3, Sjørring, 7700 Thisted

mail m_jensen@mail.dk

 

Husk at angive løbsklasser for deltagere i divisionsmatchen.

 

 

Eftertilmelding:

Modtages ikke. Der henvises til åbne baner.

 

 

Startafgift:

- 20 år 45 kr.    21-  60 kr.

 

Leje af brik  +10 kr. Briknummer opgives ved tilmelding.

 

Startafgiften indbetales til giro 4196112 samtidigt med tilmelding.

Modtager Bjarne Jensen, Dissinggade 3, Sjørring, 7700 Thisted

mail m_jensen@mail.dk

 

 

Åbne baner:

- 20 år 55 kr.    21-  70 kr.

 

Leje af brik  +10 kr. Briknummer opgives ved tilmelding.

 

 

Start- og resultatlister:

Startliste på www.nordvestok.dk, senest torsdag den 10. august.

 

Resultatliste på www.nordvestok.dk, umiddelbart efter stævneafslutning.

 

 

Instruktion:

Kan ses på www.nordvestok.dk

 

 

Stævneleder:

Hermann P. Jensen, Nordvest OK

Stævnekontrol:

Gert Johannesen, Skive AMOK

Banelægger:

Gerda og Flemming Vangsgaard, Nordvest OK

Banekontrol:

Grethe Anæus, Viborg OK

Overdommer:

Helle Truelsen, Holstebro OK