INSTRUKTION

 

C-løb og første divisions match den 1 maj 2005 i Tved klit plantage.

 

STARTLISTER:

Startlister findes ophængt på stævnepladsen og ved start

 

STÆVNECENTER/PLADS

I den nordlige del af skoven.

Afmærkning ved Tved kirke på hovedvej A 26 mellem Thisted og Hanstholm.

På stævnepladsen findes stævnekontor, salg af åbne baner, kiosk, resultatformidling, børneparkering og gratis børnebaner.

 

PARKERING

Parkering i umiddelbar nærhed af stævnepladsen. ca 300 m.

Følg parkeringsvagternes anvisning.

 

AFSTANDE

Parkering til stævneplads ca 300m.

Stævneplads til start ca 150m

 

STÆVNEKONTOR

Findes på stævnepladsen, i samme telt som åbne baner og kiosk.

 

ÅBNE BANER

Sælges på stævnepladsen fra kl 10.00 til kl 10.30

Antal og længder jvf reglementet.

Pris kr. 70.00

 

BØRNEBANER

Fra kl 10.00. Gratis. Starter fra nordkanten af stævnepladsen.

 

OMKLÆDNING/BAD

Der er ingen bademuligheder.

 

TOILETTER

Forefindes nær stævneplads.

 

BØRNEPARKERING

Der er børneparkering for tilmeldte børn.

 

KORT

Tved 2005 1:10000, ækvidistance 2,5m. Trykt som print.

 

POSTBESKRIVELSER

IOF symboler trykt på kortet. Løse postdefinitioner forefindes ved start.

 

TERRÆN

Vestjysk klitplantage med varierende tætheder. Der er i dele af plantagen et veludviklet stinet.

 

BEMÆRK; Skoven er kraftigt mærket af stormen i januar.

På ophængte kort er de vindfældede og farlige områder afmærket, ligeledes er de indtegnet på løbskortet.

                      Der er desuden væltede træer i hele skoven.

 

 

VÆSKEPOSTER

Der er væskeposter på banerne; 1,2a,2b,3a,3b,5,åben 1 og åben 3.

 

Banelængder og  post antal fremgår af startlisten.

 

 

STARTPROCEDURE- SVÆRE OG MELLEMSVÆRE BANER

Løberne fremkaldes 4 min før start. Og løberbrik/backup kort udleveres.

Løberen går frem til kortkassen medløbskort for sin klaase1 minut før start. 5 sekunder før start lægges brikken i 0-posten.

For begynderes og lette baner udleveres løbskortet 2 minutter før start.

Løberne er selv ansvarlig for at få det rigtige løbskort.

 

MAX-TID

2½ time for alle deltagere. Udgåede løbere SKAL melde sig i mål.

 

OVERTRÆKSTØJ

Der er ingen transport af overtøj fra start til stævneplads.

 

PRÆMIER

Der er ingen præmier

 

OVERDOMMER

Keld Østergaard fra Mariager OK, træffes på stævnekontor eller stævneplads.

 

KVITTERINGSSYSTEM

 

Der anvendes EMIT-system ved løbet. Kontrolkort er derfor erstattet af en nummereret løberbrik, enten løberens egen brik eller der lejes ved stævnet.

 

Egne løberbrikker:

Løbere der anvender egne løberbrikker bedes venligst kontrollere på startlisten, at briknummeret er korrekt. Eventuelle fejl bedes meddelt stævnekontoret inden start.

 

Løberbrikker der lejes ved stævnet:

Udleveres ved start efter fremkald 4 minutter før start.

 

 

Klargøring af løberbrik før løb:

De sidste 5. sek. for start skal løberen foretage ”sletning af tidligere data” af løberenheden i den dertil opsatte nul-post ( tømmeenhed).

 

Kontrol ved den enkelte post:

Ved hver post på banen skal løberen placere løberbrikken retvendt i postenheden med back-up kortet nedefter. Kontrollampen på postenheden lyser. Der gives et let tryk, og en metalstift i postenheden afsætter et mærke i back-up kortet.

 

Hvis den elektroniske kontrol svigter:

Hvid en løber mangler elektronisk registrering (kvittering) på en eller flere poster, bliver løbet godkendt, hvis der er kvittering i back-up kortet.

Hvis løberen mangler både elektronisk og manuel registrering ( kvittering) på en eller flere poster, udgår eller diskvalificeres løberen.

 

Ved passage af mål:

På mållinien er der placeret en række poststandere med kontrolenheder. En selvvalgt af disse betjenes på samme måde som ved posterne og måltiden registreres i kontrolenheden. Løbet er nu afsluttet.

Herefter følges afmærkningen videre frem, til en aflæseenhed, hvor data vedrørende det netop afsluttede løb under overvågning af arrangøren aflæses fra løberbrikken.

Efter passage af mål og aflæsning af brik, følges afmærkningen/anvisningen til endnu en aflæseenhed, hvor mellemtider udleveres efter aflæsning.

 

Aflevering af løberbrikker:

Lejede løberbrikker afleveres i forbindelse med sidste aflæsning/udlevering af mellemtider. Brikker der ikke leveres tilbage, vil blive blokeret for fremtidig brug. Desuden vil klubben blive afkrævet et beløb på 350,- kr. pr. manglende brik.

 

Løbskortet må beholdes, men må ikke vises til endnu ikke startede løbere. Overtrædelse vil medføre diskvalifikation.