BEGYNDERINSTRUKTION

 

KORT

Kortet er målestoksforhold 1:10000 og tegnet i 2005. Ækvidistancen( forskellen mellem højdekurverne ) er 2,5m. Postbeskrivelser er i IOF-symboler og beskriver, hvilken slags terrængenstand posten står ved ude i skoven samt kontrolnummeret på posten.

 

STARTTID OG PROCEDURE

Start tid for bane 7a og 7b fremgår af startlisten.

 

Start tid for bane 8. Der er fri start mellem kl. 10.00 og kl. 12.00.

Start tid aftales ved telt mellem stævneplads og start. Her udleveres løberbrik og/eller back-up kort.

Kontroller at det det er dit navn og det rigtige briknummer der står på back-up kortet.

Start tiden skrives på back-up kortet.

Gå selv til start og gå ind i startboks 1  når din start tid vises på klokken. Du bliver IKKE kaldt frem.

Et minut senere går du ind i startboks 2.

Når der er 2 minutter til start går du ind i startboks 3, her får du dit kort udleveret og evt. hjælp af startpersonalet til at læse kortet.

1 minut før start går du frem til startlinien.

5 sekunder før start(første bip-lyd) lægger du din brik i 0-posten.

Du løber ved den lange bip lyd.

 

POSTER

Posterne er afmærket med orange/hvide skærm på et stativ med kontrolnummer.

På stativet er der fastgjort en modtageenhed, som du skal lægge din brik i.

 

Kontroller at kontrolnummeret på posten er det samme som på din postbeskrivelse.

 

MAKSTID

Du må højst være 2½ time om løbet.

Husk at melde dig i mål, selvom du ikke gennemfører løbet.

 

MÅL

Ved mållinien er der placeret nogle poststandere med kontrolenheder. Du lægger din brik i en af dem og løbet er slut. Herefter følger du afmærkningen videre frem, til en aflæseenhed, her lægger du brikken i og dit resultat er registreret.

Derefter følger du afmærkningen til endnu en aflæseenhed, hvor du får dine mellemtider udleveret efter aflæsning.

 

Hvis det er en lejet brik skal huske at aflevere den efter sidste aflæsning. Brikker der ikke afleveres vil blive blokeret for fremtidig brug og klubben afkrævet et gebyr på kr. 350.00 for den manglende brik.