NORDVEST OK INDBYDER TIL

C-LØB

OG

FØRSTE DIVISIONSMATCH

 

SØNDAG DEN 1. MAJ 2005

I TVED KLIT PLANTAGE

 

Stævneplads                      I den nordlige del af skoven, indkørsel ved Tved kirke

Følg afmærkning ved Tved kirke på hovedvej A 26 mellem Thisted og Hanstholm.

Afstand fra parkering til stævneplads ca. 200-500 meter

 

Omklædning/bad               Der ingen bademuligheder

 

Start                                   Første start kl. 10.00

For klasserne D -10, H -10, D -12B & H -12B og begyndere er der fri start fra kl. 10.15  til kl. 11.30

                                            Afstand fra stævneplads til start: 250 meter

 

Max tid                              2½ time, udgåede løbere skal melde sig i mål.

 

Mål                                     På stævnepladsen.

 

Kort                                    Tved 2005 1:10 000. Ækvidistance 2,5m. Trykt som print.

 

Terrænbeskrivelse            Vestjysk klitplantage med varierende tætheder. Der er i dele af plantagen et veludviklet stinet.

                                            Plantagen bærer præg af januar stormen.

 

Postbeskrivelser                IOF-symboler på kortet. Løse postdefinitioner udleveres.

 

EKT                                    EMIT. Nummer på egen brik skal oplyses ved tilmelding.

 

Klasser                               Ifølge reglementet for orienteringsstævner, afsnit 11.8. Se klasser her

 

Åbne baner                        Tilmelding på stævnepladsen kl. 10.00 – 10.30.

                                            Startafgift kr. 70,00

 

Præmier                             Ingen

 

Børnebaner                        Gratis børnebaner fra kl. 10.00.

 

Børneparkering                 På stævnepladsen. Tilmelding nødvendig

                                            Sendes sammen med tilmelding til løbet. Alder oplyses ved tilmelding.

 

Kiosk                                  Kiosk forefindes på stævnepladsen.

 

Tilmelding                          Tilmelding skal være os i hænde senest torsdag den 21. april.

Tilmelding via O-service eller til Bjarne Jensen, Dissinggade 3, Sjørring, 7700 Thisted  m_jensen@mail.dk

Husk at angive løbsklasser for deltagere i divisionsmatchen.

                                            Husk at opgive Emit briknummer ved tilmelding.

 

Eftertilmelding                   Modtages ikke, der henvises til åbne baner.

 

Startafgift                           Indtil 20 år: kr. 45,00

                                            21 år og derover kr. 60,00

                                            Leje af Emit brik kr.10,00

Indbetales samtidig med tilmelding til; Bjarne Jensen, Dissinggade 3, Sjørring, 7700 Thisted. På giro 419 6112. m_jensen@mail.dk

 

Start- og resultatlister       Startliste på www.nordvestok.dk, senest onsdag den 27. april kl. 19.00

Resultatliste på www.nordvestok.dk, umiddelbart efter stævneafslutning

 

Instruktion                         Kan ses på www.nordvestok.dk  fra mandag den 25. april

 

Stævneleder                       Kristian Edsen, Nordvest OK                   

                                            Tlf: 9774 6271, eller KEDSEN@mail.tele.dk

 

Stævnekontrol                   Thomas Schröder, Skive AMOK

Banelægger                       Herman Jensen, Nordvest OK

                                            Ole Bernth Jensen, Nordvest OK

Banekontrol                       Per Korsbæk, St. Binderup OK

Overdommer                      Keld Østergaard, Mariager OK